küdurət

küdurət
<ər.>
1. Kin, ədavət, nifrət. <Yusif:> Mənim ürəyimdə bir kin, küdurət yoxdur. N. N.. Ürəyimdə <Xədicəyə> qarşı bəslədiyim küdurəti unutdum. S. H..
2. Qəm, dərd, bəla. Üz qoyub üstünə küdurətü qəm; Yaş tökülür gözlərindən dəmadəm. Q. Z.. Açdın gözünü rəncü məşəqqət görəcəksən; Millətdə qəm, ümmətdə küdurət görəcəksən. M. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Kudur-Enlil I. — Kudur Enlil war von 1249 v. Chr. bis 1240 v. Chr. ein kassitischer König von Babylon. Die Königsliste A führt einen Kudur[...] (Lacuna) als 26. Herrscher der kassitischen Dynastie von Babylon auf. Nach der Königsliste A… …   Deutsch Wikipedia

  • Kudur Mabuk — (akkadisch Ku du ur ma bu uk) war der Vater der Söhne Rim Sin I. und Warad Sin sowie der Tochter En ane du, die gemäß alter Tradition 1764 v. Chr. Entu Priesterin in Ur wurde. Er selbst war der Sohn des Simti Silhak. Der elamitische Name als… …   Deutsch Wikipedia

  • Kudur-Mabuk — (akkadisch Ku du ur ma bu uk) war der Vater der Söhne Rim Sin I. und Warad Sin sowie der Tochter En ane du, die gemäß alter Tradition 1764 v. Chr. Entu Priesterin in Ur wurde. Er selbst war der Sohn des Simti Silhak. Der elamitische Name als… …   Deutsch Wikipedia

  • Kudur-mabuk — Personnalité de la Mésopotamie de la seconde moitié du XIXe siècle av. J. C.,chef de la tribu Amorrite des Iamûtbal (Originaire du Sud Est de l’Irak, entre le Tigre et le Zagros). Il est le père de Warad Sin et de Rîm Sîn Ier, rois de Larsa …   Wikipédia en Français

  • Kudur-Mabuk — est une personnalité de la Mésopotamie de la seconde moitié du XIXe siècle av. J.‑C., chef de la tribu Amorrite des Iamûtbal (Originaire du Sud Est de l’Irak, entre le Tigre et le Zagros). Il est le père de Warad Sîn et de Rîm Sîn Ier,… …   Wikipédia en Français

  • Kudur-Enlil — rey de Babilonia Reinado 1254 a. C. 1246 a. C. Predecesor Kadashman Enlil II Sucesor Shagarakti Shuriash Dinastía casita …   Wikipedia Español

  • Kudur-Enlil — est un roi de Babylone de la dynastie kassite. Il a régné de 1254 à 1246 av. J. C. Les événements politiques de son règne sont inconnus. La documentation de l époque de ce souverain est constitué de quelques inscriptions mentionnant des… …   Wikipédia en Français

  • Kudur-Mabuk — was a ruler in the ancient Near East city state of Larsa from 1770 BC to 1754 BC. His sons Warad Sin and Rim Sin I were kings of Larsa. His daughter En ane du was high priestess of the moon god in Ur. [… …   Wikipedia

  • küdurətli — sif. 1. Ürəyi qəmli, dərdli, kədərli. 2. Küdurət saxlayan, kin bəsləyən, ədavəti olan. Küdurətli adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küdurətlilik — is. Küdurətli adamın hal və keyfiyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”